Software factory

Desenvolupem els teus projectes a mesura

SOSTECA disposa d’un equip de desenvolupament de software pel desenvolupament de projectes interns de millora, projectes innovadors d’inversió (tant pròpia com externa) i projectes de client.

L’equip de desenvolupament treballa seguint els últims estàndards reconeguts mundialment en el camp de les metodologies de desenvolupament, la gestió de projectes i equips i les arquitectures tècniques de suport.

Així doncs es desenvolupa sota un model de integració continua, seguint metodologies de desenvolupament àgil com SCRUM, metodologia SPICE i les directrius de gestió de projectes del PMI (Project Management Institute).

Apostem per la tecnologia fiable i reconeguda de Microsoft

SOSTECA aposta per utilitzar la tecnologia de Microsoft, com a tecnologia reconeguda, fiable, segura i disponible, a més, en els projectes més importants de l’actualitat. Així, doncs, agafem el framework Microsoft .NET / Core com a base dels nostres desenvolupaments i Visual Studio / Visual Studio Team Services com les eines base amb les que construïr les nostres aplicacions.

Tipologia de projectes desenvolupats

La diversitat de projectes a nivell tecnològic que podem abarcar és molt amplia, podent cobrir projectes multiplataforma, amb solucions diverses.

Aplicacions Escriptori

Bases de Dades

Aplicacions web

APIs / Webservices

Apps - Mobilitat

Integració de Sistemes

Tecnologies de desenvolupament

SOSTECA treballa amb múltiples entorns i tecnologies. A continuació mostrem les principals:

N

Treballem amb diverses Entorns de Desenvolupament Integrat (IDEs):

  • VISUAL STUDIO per a entorns .NET.
N

En aplicacions:

  • Llenguatge HTML, Java Script i CSS per al desenvolupament de la part de client.
  • Llenguatge ASP per al desenvolupament en la part de servidor.
  • C# com a llenguatge genèric principal.
N

La majoria de les plataformes informàtiques, com són:

  • Windows i LINUX per a aplicacions web i d’escriptori.
  • Android i IOS per a mobils.
N

En BBDD les principals amb les que treballem són:

  • BBDD de pagament: SQL Server.
  • BBDD Open Source: PostgreSQL, MySQL.

Metodologia

Treballem amb eines d’última generació que ens permeten desenvolupar el codi de les nostres solucions sota unes condicions que, sempre, ofereiran la màxima fiabilitat i prestacions als nostres clients.

Metodologia àgil que permet tenir resultats de forma continuada i accelerar l’entrega

Solucions que milloren la qualitat del codi i la detecció anticipada de problemes

Desplegaments automatitzats cap a les plataformes finals, implementant Desplegament i Integració Continua

Entorns col·laboratius amb participació i visibilitat dels diversos rols del projecte

Amb informació continuada per eliminar colls d’ampolla i augmentar la productivitat

Amb control continuat de la producció, per facilitar la gestió de costs, control de capacitat i control plaços

Seguiment “idea to reality”, supervisant la seva evolució i estat fins la posada en marxa

Amb eines per realitzar proves manuals, automatitzades i de rendiment

Amb repositoris de codi GIT que faciliten el control, compartició i gestió del codi de la APP

El procés de desenvolupament de SOSTECA discurreix a través d’un procés per etapes, on es van superant controls de qualitat:

⦁ Es desenvolupa un conjunt de característiques

⦁ Es realitzen compilacions que s’avaluen de forma continua (Integración continua) i es validen tots els tests unitaris definits

⦁ Si passa, es realitzen tots els tests d’acceptació automàtics predefinits

⦁ Si passa, es realitzen tots els tests d’acceptació d’usuari predefinits

⦁ Quan s’ha superat totes les etapes anteriors, es genera una versió susceptible de passar a producció

L’equip de SOSTECA implementa totes les etapes del cicle de vida de les aplicacions:

Planificació: S’organitza tot el desenvolupament a realitzar
Desenvolupament i test: S’implementa les solucions i es testejen exhaustivament
Entrega Continua: Es passen els desenvolupaments realitzats a producció
Anàlisis: S’avalua el rendiment dels desenvolupaments realitzats i es repeteix el cicle

Serveis oferts

Els serveis que oferim s’organitzen en 3 àrees.

Equip de desenvolupament dedicat (d'Abast Obert)

Dediquem un equip a desenvolupar les teves necessitats amb metodologia àgil i seguiment continuat.

¿Quieres más información sobre nuestros productos y servicios?

Projectes de preu tancat (d'Abast Tancat)

Si existeix una especificació concreta i tancada, amb directrius clares i concises, es treballa en mode projecte tancat.

¿Quieres más información sobre nuestros productos y servicios?

Servei de Testing d'aplicacions (Aplicacions de tercers)

Revisem aplicacions existents, desenvolupades per tercers, seguint directrius marcades per els anys d’experiència dels nostres experts.

¿Quieres más información sobre nuestros productos y servicios?

SOSTECA

Solucions i serveis

973 193 667

info@sosteca.net

Compromís sosteca

"Oferir-te la millor solució en funció de les teves necessitats, en els plaços acordats i amb suport directe. T'acompanyem en la teva evolució i millora futura."

Vols més informació sobre els nostres productes i serveis?

Sobre nosaltres

- Empresa

- Referències

- Innovació

- Actualitat

- Treball