Serveis de Testing

Quan desenvolupes i necessites ampliar el teu control d’errors

Reforç per a la teva estructura de test interna

Organitzem, al teu costat, un entorn de “testing” on:

Planificar els tests necessaris d'implementar per a la teva solució

Realitzar Tests manuals i automàtics amb les eines disponibles

Realitzar tots els tests necessaris disponibles

Interacció continuada entre SOSTECA i el teu equip per a la millora continua

Realitzem els tests de la solució en els seus diferents nivells:

Tests Unitaris per comprovar funcionalitats aïllades

Tests d'Acceptació a nivell de API

Tests de Usuari a nivell de interface gràfica de usuari (GUI)

Tests d'ús manual realitzant el comportament real

Opcions de servei

Algunes opcions de servei són:

Programar i executar Tests Unitaris amb la cobertura desitjada

Realitzar Tests de carga, escalant en volum de usuaris

Definir i/o Executar Plans de Test en base a prioritats de l'organització

Realitzar Tests d'Interface de usuari (UI) en diverses plataformas

Solucions “Bug Free”

SOSTECA

Solucions i serveis

973 193 667

info@sosteca.net

Compromís sosteca

"Oferir-te la millor solució en funció de les teves necessitats, en els plaços acordats i amb suport directe. T'acompanyem en la teva evolució i millora futura."

Vols més informació sobre els nostres productes i serveis?

Sobre nosaltres

- Empresa

- Referències

- Innovació

- Actualitat

- Treball