Projectes de preu tancat (Abast Tancat)

Executem el teu projecte a mesura

Un equip per convertir en realitat el teu projecte

Quan s’ha de seguir aquesta aproximació?

Existeix una visió clara i tancada del projecte

La complexitat i els interfaces amb altres sistemes es coneixen amb precisió

Es disposa de una especificació de la solució a implementar escrita, tancada i detallada

S'espera que les noves especificacions i modificacions siguin puntuals

Es vol seguir amb una filosofia contractual tancada, acceptant que s'hauran de gestionar les desviacions, canvis i indefinicions

SOSTECA executa el seu plà, posant a la seva disposició la capacitat de desenvolupament de software que disposa

Característiques del servei

SOSTECA executa el projecte definit seguint les següents característiques:

Es segueix una filosofia de desenvolupament “Waterfall” o “de cascada” on es van tancant etapes successives a partir de la disponibilitat del disseny tancat

S'assigna un equip amb tots els rols necessaris (Responsable de projecte, desenvolupadors, testers, dissenyadors...) i amb la capacitat prevista per complir els compromisos temporals

L'execució interna del projecte es realitza seguint internament la metodologia SCRUM (Sprints de 2 setmanes, reunions diaries, revisions periòdiques...) establint fites d'entrega intermitjos amb blocs tancats de funcionalitats

Es realitza un document amb la descripció dels treballs a realitzar (DoW). A mesura que es va executant el projecte, qualsevol desviació que apareixi es registra i es valora econòmicament i temporalment per a ajustar pressupost i plaç d'execució

Periòdicament es van mantenint reunions de seguiment en les que s'informa de l'estat del projecte i el seu avanç

Solucions que compleixen “Costs, Terminis i Qualitat”

SOSTECA

Solucions i serveis

973 193 667

info@sosteca.net

Compromís sosteca

"Oferir-te la millor solució en funció de les teves necessitats, en els plaços acordats i amb suport directe. T'acompanyem en la teva evolució i millora futura."

Vols més informació sobre els nostres productes i serveis?

Sobre nosaltres

- Empresa

- Referències

- Innovació

- Actualitat

- Treball