El projecte PERFILS, dintre de la comunitat INNOAPAT, complerta el seu primer any de desenvolupament innovador.

El projecte PERFILS és una iniciativa empresarial consorciada per respondre a la demanda creixent d’aliments, suplements alimentaris i ingredients amb un perfil nutricional dels productes que s’adaptin perfectament a persones que, per condicionants fisiològics diversos (al·lèrgies, intoleràncies, patologies, etc…), precisen de requeriments nutricionals determinats i pels quals existeix molt poca diversitat de productes alimentaris que siguin adients i segurs.

L’avenç del projecte durant aquest primer any ha estat molt satisfactori, començant a recollir els primers resultats d’interés per les empreses del grup, que de ben segur tindran una traslació cap al mercat en un temps no molt llunyà.
SOSTECA ha avançat en la conceptualització i especificació de les eines informàtiques que donaran suport a la iniciativa, trobant-se en el punt de partida per la seva implementació en el proper periode. SOSTECA aplica tot el seu coneixement en desenvolupament d’aplicacions web, bases de dades i algorísmica avançada per tal de generar les millors solucions que ajudin a aconseguir l’objectiu de PERFILS.

El projecte PERFILS ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i està alineat amb l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), pel període 2014-2020.

SOSTECA

Solucions i serveis

973 193 667

info@sosteca.net

Compromís sosteca

"Oferir-te la millor solució en funció de les teves necessitats, en els plaços acordats i amb suport directe. T'acompanyem en la teva evolució i millora futura."

Vols més informació sobre els nostres productes i serveis?

Sobre nosaltres

- Empresa

- Referències

- Innovació

- Actualitat

- Treball