Grup Saltó, amb la col.laboració de SOSTECA, ha avançat en els seus objectius, per tal d’integrar les seves eines de gestió de manteniment en el control energètic d’edificis.

El projecte FLEXEDINET persegueix obtenir un 20% d’estalvi energètic mantingut a llarg termini i una millora significativa de l’efectivitat en la implantació de mesures d’estalvi energètic, i en la implicació d’usuaris, gestors i personal de manteniment, a través d’una sèrie de serveis TIC de gestió energètica que subministrin als edificis de la informació útil necessària per poder actuar de forma eficient i àgil davant de les evolucions del mercat energètic, a la satisfacció de confort i al funcionament d’equips.

Grup Saltó i SOSTECA col.laboren amb CIMNE, Inergy i Enertika en el desenvolupament d’aquest innovador projecte pel sector energètic.
L’avenç del projecte ha estat molt satisfactori, havent-se identificat oportunitats d’integració directa entre alguns equipaments i l’eina de gestió de ordres de treball del grup Saltó, SOM. Aquest fet permetrà la interacció amb el personal de manteniment de les instal.lacions energètiques dels edificis a través de l’APP mòbil del sistema, el que durà importants estalvis a l’evitar malfuncionaments.

El projecte FLEXEDINET ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i està alineat amb l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), pel període 2014-2020.

SOSTECA

Solucions i serveis

973 193 667

info@sosteca.net

Compromís sosteca

"Oferir-te la millor solució en funció de les teves necessitats, en els plaços acordats i amb suport directe. T'acompanyem en la teva evolució i millora futura."

Vols més informació sobre els nostres productes i serveis?

Sobre nosaltres

- Empresa

- Referències

- Innovació

- Actualitat

- Treball