Software factory

Desenvolupem els teus projectes a mesura

SOSTECA disposa d’un equip de desenvolupament de software pel desenvolupament de projectes interns de millora, projectes innovadors d’inversió (tant pròpia com externa) i projectes de client.

L’equip de desenvolupament treballa seguint els últims estàndards reconeguts mundialment en el camp de les metodologies de desenvolupament, la gestió de projectes i equips i les arquitectures tècniques de suport.

Així doncs es desenvolupa sota un model de integració continua, seguint metodologies de desenvolupament àgil com SCRUM, metodologia SPICE i les directrius de gestió de projectes del PMI (Project Management Institute).

Apostem per la tecnologia fiable i reconeguda de Microsoft

SOSTECA aposta per utilitzar la tecnologia de Microsoft, com a tecnologia reconeguda, fiable, segura i disponible, a més, en els projectes més importants de l’actualitat. Així, doncs, agafem el framework Microsoft .NET / Core com a base dels nostres desenvolupaments i Visual Studio / Visual Studio Team Services com les eines base amb les que construïr les nostres aplicacions.

Tipologia de projectes desenvolupats

La diversitat de projectes a nivell tecnològic que podem abarcar és molt amplia, podent cobrir projectes multiplataforma, amb solucions diverses.

Aplicacions Escriptori

Bases de Dades

Aplicacions web

APIs / Webservices

Apps - Mobilitat

Integració de Sistemes

Tecnologies de desenvolupament

SOSTECA treballa amb múltiples entorns i tecnologies. A continuació mostrem les principals:

N

Treballem amb diverses Entorns de Desenvolupament Integrat (IDEs):

  • VISUAL STUDIO per a entorns .NET.
N

En aplicacions:

  • Llenguatge HTML, Java Script i CSS per al desenvolupament de la part de client.
  • Llenguatge ASP per al desenvolupament en la part de servidor.
  • C# com a llenguatge genèric principal.
N

La majoria de les plataformes informàtiques, com són:

  • Windows i LINUX per a aplicacions web i d’escriptori.
  • Android i IOS per a mobils.
N

En BBDD les principals amb les que treballem són:

  • BBDD de pagament: SQL Server.
  • BBDD Open Source: PostgreSQL, MySQL.

Metodologia

Treballem amb eines d’última generació que ens permeten desenvolupar el codi de les nostres solucions sota unes condicions que, sempre, ofereiran la màxima fiabilitat i prestacions als nostres clients.

Metodologia àgil que permet tenir resultats de forma continuada i accelerar l’entrega

Solucions que milloren la qualitat del codi i la detecció anticipada de problemes

Desplegaments automatitzats cap a les plataformes finals, implementant Desplegament i Integració Continua

Entorns col·laboratius amb participació i visibilitat dels diversos rols del projecte

Amb informació continuada per eliminar colls d’ampolla i augmentar la productivitat

Amb control continuat de la producció, per facilitar la gestió de costs, control de capacitat i control plaços

Seguiment “idea to reality”, supervisant la seva evolució i estat fins la posada en marxa

Amb eines per realitzar proves manuals, automatitzades i de rendiment

Amb repositoris de codi GIT que faciliten el control, compartició i gestió del codi de la APP

El procés de desenvolupament de SOSTECA discurreix a través d’un procés per etapes, on es van superant controls de qualitat:

⦁ Es desenvolupa un conjunt de característiques

⦁ Es realitzen compilacions que s’avaluen de forma continua (Integración continua) i es validen tots els tests unitaris definits

⦁ Si passa, es realitzen tots els tests d’acceptació automàtics predefinits

⦁ Si passa, es realitzen tots els tests d’acceptació d’usuari predefinits

⦁ Quan s’ha superat totes les etapes anteriors, es genera una versió susceptible de passar a producció

L’equip de SOSTECA implementa totes les etapes del cicle de vida de les aplicacions:

Planificació: S’organitza tot el desenvolupament a realitzar
Desenvolupament i test: S’implementa les solucions i es testejen exhaustivament
Entrega Continua: Es passen els desenvolupaments realitzats a producció
Anàlisis: S’avalua el rendiment dels desenvolupaments realitzats i es repeteix el cicle

Serveis oferts

Els serveis que oferim s’organitzen en 3 àrees.

Equip de desenvolupament dedicat (d'Abast Obert)

Dediquem un equip a desenvolupar les teves necessitats amb metodologia àgil i seguiment continuat.

¿Quieres más información sobre nuestros productos y servicios?

Més informació

Projectes de preu tancat (d'Abast Tancat)

Si existeix una especificació concreta i tancada, amb directrius clares i concises, es treballa en mode projecte tancat.

¿Quieres más información sobre nuestros productos y servicios?

Més informació

Servei de Testing d'aplicacions (Aplicacions de tercers)

Revisem aplicacions existents, desenvolupades per tercers, seguint directrius marcades per els anys d’experiència dels nostres experts.

¿Quieres más información sobre nuestros productos y servicios?

Més informació

SOSTECA

Solucions i serveis

973 193 667

info@sosteca.net

Compromís sosteca

"Oferir-te la millor solució en funció de les teves necessitats, en els plaços acordats i amb suport directe. T'acompanyem en la teva evolució i millora futura."

Vols més informació sobre els nostres productes i serveis?

Contacta'ns!

Sobre nosaltres

- Empresa

- Referències

- Innovació

- Actualitat

- Treball